Welkom

Heeft u geen of een laag inkomen? Of heeft u bijzondere kosten?
Dan kunt u hier terecht voor antwoord op vragen omtrent bijstand:

Heeft u een minimuminkomen, dan kunt u naast bijstand ook recht hebben op allerlei voorzieningen. Zie http://www.antwoordopminimavoorzieningen.nl/.

Klik hier voor meer informatie over deze website.

Kies uw gemeente!

Uw gemeente doet helaas (nog) niet mee aan deze website. U kunt alle landelijke regels op deze website vinden, maar geen informatie van uw gemeente.

Algemeen nieuws

Asscher: plan loondoorbetaling in voorjaar

7 oktober 2015

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) komt in het voorjaar met een uitgewerkt voorstel... > lees verder

Extra hulp voor werkzoekende jongeren

21 september 2015

Werkloze jongeren krijgen meer hulp bij het zoeken naar werk. Gemeenten, uitkeringsinstantie... > lees verder


Koopkracht ouderen extra onder druk

6 oktober 2015

Gepensioneerden hebben komende jaren waarschijnlijk een stuk minder te besteden door de... > lees verder

EU lanceert plan tegen langdurige werkloosheid

17 september 2015

De Europese Commissie wil dat de 12 miljoen langdurig werklozen in de Europese Unie meer kansen... > lees verder


Meer algemeen nieuws


Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Alkmaar

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken